Valdes vēlēšanas/Board Elections 2022

Kā jau katru gadu, Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvaldē notiek pārmaiņas – tiek ievēlēta jauna Valde astoņu cilvēku sastāvā.?

✅ Otrdien, 11. janvārī, plkst. 18.00 notiks Turības Studējošo pašpārvaldes Valdes Vēlēšanas, kurās tiks ievēlēta jaunā pašpārvaldes Valde 2022. gadam.
Vēlēšanas norisināsies Biznesa augstskola Turība C321, ja vēlēšanas nevarēs notikt klātienē, tās notiks platformā Cisco Webex. Vēlēšanas vērot ir aicināti visi interesenti, bet par kandidātiem varēs balsot tikai Studējošo pašpārvaldes Padomes locekļi.❕

➡️Lai kandidētu uz kādu no Valdes amatiem, Studējošo pašpārvaldes biedriem līdz 9. janvāra plkst. 23.59 elektroniski jāizvirza sava kandidatūra konkrētam Valdes amatam, nosūtot
pieteikumu uz turibasp@gmail.com. Pieteikumā jānorāda kandidāta vārds, uzvārds un amats, uz kuru kandidē, kā arī jāpievieno CV, motivācijas vēstule (brīvā formā) un gada darbības plāns (strukturēts pa mēnešiem).

IESPĒJAMS PIETEIKTIES šādiem amatiem:
?Prezidents/e
?Viceprezidents/e
?Akadēmiskās daļas vadītājs/a
?Ārējās komunikācijas daļas vadītājs/s
?Starptautiskās sadarbības daļas vadītājs/a
?Mārketinga daļas vadītājs/a
?Sadarbības daļas vadītājs/a
?Kultūras un sporta daļas vadītājs/a

Ar Studējošo pašpārvaldes nolikumu, vēlēšanu nolikumu un amatu aprakstiem iespējams iepazīties šeit – https://drive.google.com/drive/folders/1MTRdoNP2I4vAVfKthVSLNhgPSlx6HOBl

Ar kandidātu gada plāniem, CV un motivācijas vēstulēm elektroniski būs iespējas iepazīties pirmdien, 10. janvārī.

Ja klātienes vēlēšanas nebūs iespējamas klātienē, tās notiks platformā Webex – https://turibalv.webex.com/meet/nkovalevska6

? Ja rodas kādi papildu jautājumi, aicinām rakstīt uz turibasp@gmail.com!