Valdes vēlēšanas 2021

Kā jau katru gadu, Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvaldē notiek pārmaiņas – tiek ievēlēta jauna Valde astoņu cilvēku sastāvā.?✅Vēlēšanas notiks tiešsaistē otrdien, 12. janvārī, plkst. 18.00 platformā Cisco Webex, ievēlot jauno pašpārvaldes Valdi 2021. gadam.
Vēlēšanas vērot tiešsaistē aicināti visi interesenti, bet par kandidātiem varēs balsot tikai Studējošo pašpārvaldes Padomes locekļi.

➡️Lai kandidētu uz kādu no Valdes amatiem, Studējošo pašpārvaldes biedriem līdz 10. janvāra plkst. 23.59 elektroniski jāizvirza sava kandidatūra konkrētam Valdes amatam, nosūtot pieteikumu uz turibasp@gmail.com. Pieteikumā jānorāda kandidāta vārds, uzvārds un amats, uz kuru kandidē, kā arī jāpievieno CV, motivācijas vēstule (brīvā formā) un gada darbības plāns (strukturēts pa mēnešiem).

IESPĒJAMS PIETEIKTIES šādiem amatiem:
?Prezidents/e
?Viceprezidents/e
?Akadēmiskās daļas vadītājs/a
?Ārējās komunikācijas daļas vadītājs/s
?Starptautiskās sadarbības daļas vadītājs/a
?Mārketinga daļas vadītājs/a
?Sadarbības daļas vadītājs/a
?Kultūras un sporta daļas vadītājs/a

Ar Studējošo pašpārvaldes nolikumu, vēlēšanu nolikumu un amatu aprakstiem iespējams iepazīties šeit – https://drive.google.com/…/1MTRdoNP2I4vAVfKthVSLNhgPSlx…
Ar kandidātu gada plāniem, CV un motivācijas vēstulēm elektroniski būs iespējas iepazīties pirmdien, 11. janvārī.

? Ja rodas kādi papildu jautājumi, aicinām rakstīt uz turibasp@gmail.com!