Studējošo pašpārvalde aicina pieteikties Padomes vēlēšanām

Student ❗️

Ir sākusies pieteikšanās Padomes vēlēšanām❗️

Tātad, kas tieši ir Padome ❓

◾Padome ir augstākā BAT SP lēmējinstitūcija, kas sastāv no studentu vēlētiem pārstāvjiem. Padome lemj par BAT SP organizācijas darbību un izmaiņām/norisēm iekšējā vidē (izmaiņas nolikumā, organizācijas struktūrā, finanšu pārskatu apstiprināšana u.tml.) Pats svarīgākais Padomes uzdevums ir ievēlēt BAT SP Valdi un studējošo pārstāvjus BAT lēmējinstitūcijās, kas ir pamats organizācijas darbībai un veiksmīgai BAT studējošo interešu pārstāvniecībai.

Kas ir Valde ❓

◾BAT SP galvenā izpildvara, kura ir atbildīga par veiksmīgu organizācijas un tās atsevišķo daļu darba organizēšanu, kā arī par Padomes lēmumu un doto uzdevumu sekmīgu izpildi un īstenošanu.

Pieteikšanās ir pavisam vienkārša!

  1. Tev ir jābūt BAT studentam!
  2. Un jāizpilda šī anketa – http://www.ej.uz/padomes_velesanas_2021

Pieteikuma anketa ir jāizpilda līdz 17. februāra pulksten 23:59.

Vēlāk par kandidātiem varēs balsot BATIS sistēmā !

Ar Padomes vēlēšanu nolikumu iepazīsties šeit – http://ej.uz/Nolikums_PV

Ar nepacietību gaidām jūsu pieteikumus ?