Valdes Locekļi

Elizabete Paura

Viceprezidente

Hanna Elizabete Krūmiņa
Kultūras un Sporta daļas vadītāja
Adrians Novoruckis
Mārketinga daļas vadītājs
Evelīna Gluškova
Ārējās komunikācijas daļas vadītāja
Elvisa Riekstiņa
Sadarbības daļas vadītāja
Barbara Krastiņa
Akadēmiskās daļas vadītāja
Ieva Stallīte
Starptautiskās sadarbības daļas vadītāja