Studējošo pašpārvalde aicina pieteikties kursa vecākā amatam

Lai veicinātu ātrāku un veiksmīgāku iekšējo informācijas apriti augstskolas studentu vidū, Biznesa augstskolasTuriba university, Studējošo pašpārvalde aicina līdz 30.septembrim pieteikties kļūt par sava kursa vecāko. 

Visiem pilna laika dienas grupu studentiem ir iespēja pieteikties par kursa vecāko savā kursā! 

No katras grupas studentiem būtu jāizvirza viens atbildīgais kursabiedrs, kurš saviem kursabiedriem nodos informāciju par aktualitātēm studiju procesā, pasākumiem augstskolā un citām studentiem svarīgām lietām. 

Kursa vecāko amatam var pieteikties tikai pilna laika dienas grupas, kuras mācās latviešu valodā.

Pieteikuma anketas links – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1jfNYHWQRzNwNmXU7AMYXFH02muf8JdPj2TE40cKYf_8buw/viewform

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Biznesa augstskolas Turiba university, Studējošo pašpārvaldes Akadēmiskās daļas vadītāju Barbaru Krastiņu,  pa tālr. +37120244435, barbara.krastina@gmail.com.