Members

Madara Luīze Eriņa

Vice president

Vika Vogina
Head of the Culture and Sports department
Ralfs Punans
Head of the Marketing department
Nikola Liepiņa
Head of the External Communications department
Arvis Ziemelis
Sadarbības daļas vadītāja pienākumu izpildītājs
Rebeka Kristīne Graudiņa
Head of the Academic department
Beatrise Skrūskopa
Head of international coorperation department