“Cultural Exchange Event” – 23.martā

Latviešu studentiem iepazīties un sadraudzēties ar ārzemju studentiem ikdienā ir grūti, īpaši, Erasmus studentiem. ?

Tādēļ, Studējošā pašpārvalde 23. martā plkst. 18:00 aicina pievienoties pasākumam “Cultural Exchange Event” , lai studentiem būtu iespēja iepazīt vienam otru. Pasākums norisināsies C321 auditorijā. 

 ?Pasākuma laikā ārzemju studenti prezentēs iepriekš sagatavotas prezentācijas par savu valsti un tās kultūru. Tāpat arī studenti būs sagatavojuši savas valsts tradicionālos desertus vai uzkodas, ko pasākuma dalībniekiem būs iespēja baudīt.  

?Prezentācijās tiks ietverta informācija par valsts iedzīvotāju skaitu, interesantākajiem un svarīgākajiem notikumiem vēsturē, ikdienas noteikumiem, kuri obligāti jāievēro dodoties ceļojumā uz šo valsti, kā arī unikālām svētku tradīcijām. 

?Studējošo pašpārvaldes Starptautiskās sadarbības daļas biedri prezentēs to pašu informāciju, bet par Latviju.

Pasākums norisināsies angļu valodā.