Aicinām uz pirmo padomes sēdi

Hey Student ! ?


Sākoties jaunajam mācību gadam, arī Studējošo pašpārvaldes (SP) lēmējinstitūcija – Padome turpina savu darbu un tiekas kopīgās sēdēs. ?


? 2022.gada 13.septembrī plkst. 18:00 norisināsies Studējošo pašpārvaldes Padomes sēde, kurā Padomes sastāvs un visi interesenti atskatīties uz vasaras laikā paveikto un arī to, kas gaidāms šajā semestrī. 

? Gaidīti ir visi, C122 auditorijā. Padomes sēde norisināsies gan angļu, gan latviešu valodā. 

? Pēc sēdes aicinām uz sarunām un labi pavadītu laiku SP telpās C222.

? Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un iegūtie materiāli var tikt publicēti.
Tiekamies ?