Semināri un projekti
"Semināri un projekti" doesn't have any sub pages.

Starptautiskā studentu zinātnisko darbu konference

 

DSC09872Katru gadu kāda no Biznesa augstskolas Turība fakultātēm organizē Starptautisko zinātnisko darbu konferenci, kuras ietvaros Akadēmiskais virziens organizē zinātnisko darbu konferenci studentu sekcijai. Studentiem ir iespēja piedalīties šajā konferencē, uzrakstot referātu par kādu no piedāvātajām tēmām un to aizstāvot. Turības studējošie studenti, kuri aizstāv bakalaura un maģistra darbu var piedalīties studentu sekcijā ar savu prezentāciju un iesniegtu atbilstošu tēmu, bez raksta iesniegšanas. Studentu sesijas mērķis ir veicināt studentus aktīvi iesaistīties pētnieciskajā un zinātniskajā darbā. Studentu sesija norit latviešu un angļu valodā, ikviena dalībnieka uzstāšanās ilgums – 7 līdz 10 minūtes. Konferencē var piedalīties jebkura līmeņa augstskolas studējošie studenti. Labākais darba autors tika apbalvots ar BAT SP Atzinības rakstu un naudas prēmiju (150 EUR). Dalībniekiem tika arī piešķirti sertifikāti un reprezentatīvas balvas. XVI Starptautiskās zinātniskās konferences programma XVI Starptautiskās zinātniskās konferences studiju sesijas nolikums Pieteikšanās prasības XVI Starptautiskajai zinātniskajai konferencei    

 

LearnEnglish turnīrs

        IMG_0098Uzsākot jauno studiju gadu, Akadēmiskais virziens organizē angļu valodas turnīru LearnEnglish. Turnīra mērķis ir dot studentiem iespēju pārbaudīt savas angļu valodas zināšanas. LearnEnglish turnīrs norisinās divās kārtās:

1. kārta notiek Biznesa augstskolas Turība informācijas sistēmā BATIS, kur studentiem ir iespēja pārbaudīt savas angļu valodas zināšanas, atbildot uz testa jautājumiem;

2. kārtā piedalās 30 labākie 1. kārtas dalībnieki, kuriem jāuzstājas ar 5 minūšu garu stāstījumu angļu valodā par iepriekš zināmu sabiedrībā aktuālu tēmu.

 

Tiesas procesu izspēle

Tiesas procesa izspēles '14 rudensIk gadu, Biznesa augstskolas Turība Juridiskā fakultāte, sadarbībā ar augstskolas Studējošo pašpārvaldi,  saviem studentiem organizē tiesu procesa izspēles. Šīs tiesu procesa izspēles uzskatāmas par būtisku studiju procesa sastāvdaļu, kas ļauj studentiem apgūt praktiskas jurista darba prasmes un iemaņas, sagatavojot procesuālos dokumentus un uzstājoties inscinētā tiesas procesā , gan prasītāja, gan atbildētāja lomās. Dalībnieku sniegums tiek izvērtēts divās kārtās. Pirmajā tiek vērtēts dalībnieku kāzusa risinājums. Otrajā kārtā nonākušās komandas uzstājas žūrijas, kas sastāv no BAT Juridiskās fakultātes akadēmiskā personāla, kā arī citu praktiskā un akadēmiskā darbā pieredzējušu juristu , priekšā, savā starpā sacenšoties par uzvarētāja godu, biedru atzinību, kā arī Studējošo pašpārvaldes un BAT attīstības daļas sarūpētām balvām. Vērā ņemams arī fakts, ka izspēļu fināla dalībniekiem tiek ieskaitīts tekošā studiju gada studiju darbs. 

 

Erasmus+ seminārs

DSC_0029ERASMUS seminārs, ko ik pusgadu rīko Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvalde (BAT SP), piedāvājot studentiem iespēju noskaidrot visu svarīgāko un aktuālāko informāciju par ERASMUS programmas iespējām. Semināra laikā ir iespēja uzdot jautājumus Studiju attīstības un starptautiskās sadarbības prorektoram Imantam Bergam, noskaidrojot vairāk par savām iespējam doties apmaiņas studijās uz citām valstīm, uzzinot, kā un kur jāpiesakās, kā norit formalitātes un saņemot citas interesējošas atbildes saistībā ar ERASMUS programmu. Vērtīgā pieredzē un stāstos dalās arī studenti, kas jau izbaudījuši studijas ārzemēs kādā no ERASMUS programmām. ERASMUS + programma ir studentu mobilitātes programma, kas paredz studentu studijas citu ES valstu augstskolās. Biznesa augstskola Turība šajā ziņā piedāvā plašas iespējas,  sadarbojoties ar 77 partneraugstskolās citur Eiropā. Šīs programmas mērķis ir veicināt studentu izglītības veicināšanu un ārvalstu studiju pieredzes attīstīšanu.  

Sesijas seminārs

  DSC_0027Katru gadu, tuvojoties rudens sesijai, tiek organizēts Sesijas seminārs, kas akcentēts uz pirmā kursa studentu izglītošanu ar mērķi palīdzēt sagatavoties pirmajai rudens sesijai. Semināra ietvaros tiek stāstīts par to, kas ir sesija, kādos gadījumos studenti tiek vai netiek pielaisti pie sesijas kārtošanas, izskaidrota sesijas norise un vēlreiz atgādināts, kas ir jāņem līdzi uz eksāmenu. Seminārā piedalās arī katras fakultātes vecāko kursu studenti, kuri atbild uz jautājumiem, kas saistīti ar viņu fakultāti un dalās savā sesijas kārtošanas pieredzē.

 

 

Senatoru un domnieku seminārs

Katru gadu janvārī un oktobrī, uzsākot jaunu studiju semestri notiek Senatoru domnieku seminārs, kurš tiek organizēts gan tiem studentiem, kuri darbojas BAT lēmējinstitūcijās, gan tiem, kuri nākotnē plāno tajās darboties un kuriem ir vēlme sīkāk iepazīties ar lēmumu pieņemšanas procesu augstskolā. Seminārs sastāv no vairākām lekcijām, kur kā lektori uzstājas gan senatori no augstskolas akadēmiskā personāla, gan studējošie senatori no citām augstskolām, kuri dalās savā pieredzē par darbu Senātā. Semināra laikā notiek simulācijas spēle, kuras laikā izspēlē Senāta vai Domes sēdi, lemjot par svarīgām norisēm augstskolas dzīvē.

 

Studiju darba seminārs

IMG_7823Pavasara semestrī studiju darba rakstīšanas laikā norisinās ikgadējā Studiju darba lekcija, kurā ikviens Biznesa augstskolas Turība students var uzzināt vairāk par studiju darbu – kā to rakstīt un prezentēt, lai sasniegtu iecerēto rezultātu. Lekcijas sākumā Biznesa augstskolas Turība pasniedzēji izskaidro, kā pareizi rakstīt darbu un likt atsauces, lai students savu darbu nejauši nepārvērstu plaģiātā. Pasniedzēji stāsta par to, kādas ir sekas, ja vērtēšanas komisijai tiek iesniegts plaģiāts. Pēc ievadlekcijas katras fakultātes studentiem tiek dotas norādes doties uz atsevišķu auditoriju, kur norisinās studiju darba aizstāvēšanas izspēle, kurā vecāko kursu studenti prezentē savus iepriekšējā gada studiju darbus un pieaicinātais pasniedzējs novērtē un pastāsta pirmkursniekiem, kas bijis labi un kā labot pieļautās kļūdas.

 

Prakses iespējas Latvijā un Eiropā

  IMG_6553Nezini, kuru prakses vietu izvēlēties? Tev ir citi neatbildēti jautājumi? Tad šis seminārs ir domāts tieši Tev!

Seminārā bija iespēja noskaidrot visu svarīgāko informāciju par gaidāmo praksi. Padomus studentiem sniedza izglītības projektu koordinatore no prakse.lv. Par augstskolā piedāvātajām prakses vietām stāstīja Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne Agita Doniņa. Tāpat ar vērtīgiem padomiem un pieredzes stāstiem dalījās vecāko kursu studenti, kas stāsta gan par pieredzēto praksi Latvijā, gan ārzemēs.