Par mums

Biznesa augstskolas Turība (BAT) Studējošo pašpārvalde (SP) ir uz vienu gadu vēlēta studējošo neatkarīga, koleģiāla institūcija studējošo tiesību un interešu pārstāvībai BAT. BAT SP ir īstā vieta tiem studentiem, kuri vēlas pilnvērtīgi izbaudīt studiju gadus aktīvi darbojoties un piedaloties studentijas norisēs.

IesoloTuriba'15-17